Kontakt

Najdete nás snadno. Sídlíme na Vysočině v krásných Jaroměřicích nad Rokytnou.

Jaroměřická mlékárna, a.s.

Kaunicova 198
Jaroměřice nad Rokytnou
675 51, Česká republika

Telefon obchodní oddělení:
+420 568 408 682

Telefon sekretariát:
+420 568 408 665  

E-mail: mlekarna@mlekarna.cz
IČ: 49968939


Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Jaroměřická mlékárna, a.s. v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „ZOO“), přijímá oznámení dle uvedeného zákona.

Vnitřní oznamovací systém Jaroměřické mlékárny, a.s. je určen pouze pro oznámení učiněné osobami, které pro Jaroměřickou mlékárnu vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Ostatní osoby podávají oznámení dle ZOO prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Informace o podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti a jeho oznamovací systém jsou dostupné na stránkách: Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)

Příslušnou osobou k přijímání a prověřování oznámení v Jaroměřické mlékárně je mzdová účetní a personalistka, Miroslava Stehlíková.

Anonymní oznámení se nepřijímají.

Způsob podání oznámení do vnitřního oznamovacího systému Jaroměřické mlékárny:

  • písemně e-mailem na adresu: stehlikova.m@mlekarna.cz
  • osobně nebo ústně do písemného záznamu v kanceláři mzdové účetní dle předchozí domluvy do 14 dnů od požadavku na podání oznámení do písemného záznamu,
  • telefonicky na č. +420 568 408 616 bez pořízení audiozáznamu.

Naše recepty