12 litrů krve díky naší podpoře

První listopadový den proběhl v Odběrovém středisku Třebíč nábor bezplatných prvodárců krve.

Jaroměřická mlékárna byla generálním partnerem akce. Té se zúčastnilo neuvěřitelných 40 nových zájemců o darování krve! Třináct z nich bohužel v dané chvíli darovat krev nemohlo (nejčastějším důvodem byl nedostatek železa). Nakonec tedy akce přinesla celkem 27 prvodárců, kteří dohromady darovali krásných 12 litrů krve.

Vloženo Od