Podporujeme

Téma zdravé výživy a regionálních potravin přesvědčilo Jaroměřickou mlékárnu, aby podpořila program Ekoškola pro mateřské školy a stala se jeho partnerem.


Vzdělávací centrum TEREZA koordinuje v České republice  mezinárodní program Ekoškola už desátým rokem. Stovky žáků základních
a středních škol tak měly možnost se naučit šetrnějšímu a citlivějšímu chování k životnímu prostředí. Letos TEREZA naplno rozjela i program Ekoškola pro mateřské školy. A naše mlékárna se rozhodla toto úsilí podpořit.

Jaroměřická mlékárna hlavním partnerem
Ekoškola pro mateřské školy učí děti správnému rozhodování a uvažování (nejen) o potravinách v širších souvislostech.

„Propagace regionálních potravin je pro nás mimořádně důležitá, vidíme v nich budoucnost,“ říká Bedřich Štecher, ředitel a majitel Jaroměřické mlékárny. „Věříme, že stále více lidí se zajímá o to, co jí. A je logické, že potraviny jsou tím čerstvější, čím kratší cestu k zákazníkovi urazily,“ pokračuje. „Projekt Ekoškola vnímáme jako velice smysluplný, učí děti správnému rozhodování a uvažování (nejen) o potravinách v širších souvislostech,“ dodává Štecher. 

Co zapojení do tohoto programu pro mateřskou školu znamená?

Mateřská školka, která se do programu zapojí, získá návod, jak začlenit environmentální výchovu a činnosti z oblasti ekologie do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Školka, která už má s environmentální výchovou své zkušenosti, může využít kvalitního metodického vedení, dát smysluplný rámec svým dosavadním aktivitám, otevřít se rodičům a stát se centrem místní komunity.

„ Děti v předškolním věku jsou nejvíce citlivé k dění okolo sebe, proto je toto období důležité k vytváření tzv. environmentální senzibility. Hlavním prostředkem k rozvoji této vnímavosti je častý pobyt dětí v přírodě,“ říká Petr Daniš, ředitel TEREZY. „Právě to je jedna z priorit, na kterou se program Ekoškola pro mateřské školy zaměřuje: rozvíjí vztah dětí k přírodě a k životnímu prostředí,“ vysvětluje Daniš.

Mlékárna drží všem nadšeným dětem, učitelům a rodičům pěsti!

Ekoškolky

Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

  • Zkoumáme naši zahradu
  • Učíme se o jídle
  • Zapojujeme rodiče

Jaroměřická mlékárna