Ekoškola pro mateřské školy

Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.


Pomocí 7 kroků a 4 témat můžete změnit svou školku a její prostředí k lepšímu. V Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost. 

Co zapojení do tohoto programu pro mateřskou školu znamená?
Mateřská školka, která se do programu zapojí, získá návod, jak začlenit environmentální výchovu a činnosti z oblasti ekologie do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Školka, která už má s environmentální výchovou své zkušenosti, může využít kvalitního metodického vedení, dát smysluplný rámec svým dosavadním aktivitám, otevřít se rodičům a stát se centrem místní komunity.

„ Děti v předškolním věku jsou nejvíce citlivé k dění okolo sebe, proto je toto období důležité k vytváření tzv. environmentální senzibility. Hlavním prostředkem k rozvoji této vnímavosti je častý pobyt dětí v přírodě,“ říká Petr Daniš, ředitel TEREZY. „Právě to je jedna z priorit, na kterou se program Ekoškola pro mateřské školy zaměřuje: rozvíjí vztah dětí k přírodě a k životnímu prostředí,“ vysvětluje Daniš.


Jaroměřická mlékárna